U Hrvatskom saboru predstavljeni Konačni prijedlog Zakona o izmjenama zakona o radu i Konačni prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima

Državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Majda Burić u Hrvatskom je saboru predstavila Konačni prijedlog Zakona o izmjenama zakona o radu i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima koji su u saborsku proceduru upućeni u drugo čitanje. U uvodnom izlaganju istaknula je kako se radi o implementiranju Direktive EU 2015/1794 u pravni poredak Republike Hrvatske u pogledu prava pomoraca.  Svrha direktive jest da na transparentan i koherentan način osigurava zaštita radnih prava pomoraca i to posebice u materiji koja uređuje postupke  obavješćivanja te savjetovanja, iskazivanja kolektivnog viška kao i prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca. Izmjenama Zakona o radu osigurava se zaštita prava pomoraca na način da imaju ista prava uređena ZOR-om, budući će se ovim Zakonom utvrditi da je ZOR sukladan zahtjevima direktive 2015/1794 u pogledu pomoraca. Dodatni razlog zbog kojega se donose izmjene Zakona o radu je omogućavanje provedbe i pravilne primjene zakonskih odredbi sadržanih u radno-pravnom institutu suodlučivanja radničkog vijeća, odnosno nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata, kako bi se umjesto  obveznog postupka arbitraže, radi nadomještanja takve suglasnosti, ponovno uvelo zakonsko rješenje kojim se propisuje prvenstveno sudska nadležnost radi nadomještanja takve suglasnosti. Na to se nadovezuje Zakon o europskim radničkim vijećima, a  izmjene i dopune Zakona odnose na uređenje uvjeta za rad pregovaračkog odbora i europskog radničkog vijeća.  Utvrđeno je da će se izmijeniti članak 2. koji se odnosi na implementaciju Direktive EU i dopunit će se članak 14. koji se odnosi na uvjete za rad pregovaračkoga odbora kao i na članak 31. koji se odnosi na uvjete za rad Europskoga radničkog vijeća a sve to kako bi se osigurali uvjeti za lakše sudjelovanje na sastancima svim članovima pregovaračkoga odbora i Europskoga radničkog vijeća, pa tako i članovima  pomorcima i to uporabom informacijskih i komunikacijskih tehnologija,  zaključila je u uvodu državna tajnica.   Foto: Hrvatski sabor – screenshot