Radna skupina za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja analizirala mjeru Javnog rada

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je šesti sastanak Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja pod predsjedanjem državne tajnice Katarine Ivanković Knežević. Tema današnjeg sastanka bila je mjera Javni rad, a članovi radne skupine su osim glavne točke nastavili i raspravu o mjerama za stjecanje prvog radnog iskustva, uključujući SOR i pripravništvo. Ivana Mikek Kupres iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvijestila je članove Radne skupine o rezultatima provedbe mjere javnog rada u 2017. godini te je istaknula kako se plan provedbe ostvaruje prema zacrtanim ciljevima. Naime, od planiranog broja od 6.891 novouključenih korisnika, do 30. rujna uključeno je ukupno 5.824 osoba. Kad je riječ o ciljanim skupinama, 28 posto uključenih u mjeru javnog rada osobe su bez stečene kvalifikacije, 19 posto su osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih više od 3 godine, 13 posto odnosi se na osobe starije od 50 godina koje su u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci, 12 posto su hrvatski branitelji, 7 posto osobe romske nacionalne manjine, dok su 6 posto osobe s invaliditetom. Najviše osoba uključenih u javni rad bilo je u Područnom uredu Osijek, zatim slijede Split, Vinkovci, Virovitica te Sisak.