Potpisan Protokol o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je drugi sastanak pregovaračkih odbora za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Na sastanku je potpisan Protokol o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojim se uređuje sadržaj i način pregovaranja. Protokol su potpisali predsjednik Pregovaračkog odbora i ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić u ime Vlade Republike Hrvatske, Dubravko Jagić u ime Sindikata policije Hrvatske,  Zdravko Lončar u ime Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, te Boris Pleša u ime Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.