Održan prvi sastanak pregovaračkih odbora za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava danas je održan prvi sastanak pregovaračkih odbora za Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Predsjednik pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske, ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić, podsjetio je da je u tijeku produžena primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koja istječe 1. studenoga 2017., stoga ovim sastankom Vlada RH, u dobroj vjeri i uvažavajući međusobne stavove, započinje otvoreni dijalog s predstavnicima sindikata o novom kolektivnom ugovoru. U nadolazećim pregovorima nastojat će se riješiti sva otvorena pitanja, vodeći računa o svim procesima  i aktivnostima koji se provode, a koji su vezani uz državne službenike i namještenike. Na sastanku je pregovaračkom odboru sindikata predstavljen Protokol o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora kojim će se definirati sadržaj i način pregovaranja, te urediti sva pitanja vezana uz nastavak procesa pregovora.