FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE (FEAD) OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020.

Fond europske pomoći za najpotrebitije predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima vezanim uz probleme siromaštva i materijalne deprivacije, osiguravajući dostupnost pomoći većem broju korisnika, ne samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i onima koji ne mogu ostvariti prava iz sustava socijalne skrbi zbog dohodovnog cenzusa.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih je izradilo Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. U okviru Fonda za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine za Republiku Hrvatsku predviđena su sredstva u iznosu od 43 milijuna eura (36,6 milijuna eura EU sredstava i 6,4 milijuna eura nacionalno sufinanciranje).

Dana 21. srpnja 2016. po odobrenju natječajne dokumentacije od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih je objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“. Ukupna vrijednost Poziva je 34.476.000,00 HRK.

Cilj je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Ciljne skupine projekta su samci i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne  pomoći.

Natječaj je otvoren od 21. srpnja do 23. kolovoza 2016. godine, a više informacija na Internet stranicama:

www.esf.hr