NAJNOVIJE IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Potpisani dodatci ugovorima u okviru operacija „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ i „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“ Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

U prostorijama hotela Panorama u Zagrebu potpisani su dodaci ugovorima u okviru operacija „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ i „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“ Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda.

U okviru dvije operacije ugovorene tijekom 2015. godine, ukupne vrijednosti preko 66 milijuna kuna, financiraju se aktivnosti  pružanja usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima te se razvijaju socijalne usluge u zajednici za pripadnike najosjetljivijih skupina društva čime se omogućuje njihov samostalni život i pristup tržištu rada te se organizira pomoć za starije i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom.

Dr.sc Nada Šikić, ministrica MRMS

Identificirajući probleme u provedbi ugovora, a uzimajući u obzir važnost navedenih operacija za krajnje korisnike koji predstavljaju najosjetljivije skupine društva, njihove osobne asistente i velik broj udruga uključenih u provedbu, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. donijelo je uputu o povećanju iznosa predujma koji će se isplatiti Korisnicima navedenih dviju operacija sa 30 % na 60 % ukupne vrijednosti projekta.

Katarina Ivanković Knežević, pomoćnica ministrice MRMS

Prilikom potpisivanja, ministrica rada i mirovinskoga sustava dr. sc. Nada Šikić ponovno je istaknula važnost pružanja potpore socijalno osjetljivim skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju, te razvoju socijalnih usluga u zajednici koje doprinose boljoj zapošljivosti i poboljšanju kvalitete života. Jednako tako ministrica Šikić naglasila je važnost dobrog i jasnog planiranja natječaja koji se provode u okviru Europskog socijalnog fonda, ali i svih ostalih javnih natječaja koji moraju biti transparentni i jasni, s unaprijed definiranim kriterijima. Također je naglasila potrebu bolje i brže evaluacije natječaja, a posebno se osvrnula na kašnjenja u provedbi natječaja, od strane za to zaduženih državnih tijela, koja su mnoge korisnike bespovratnih sredstava dovela u nezavidnu situaciju, te istakla da se samo poboljšanjem i ubrzanjem procedura, te boljom organizacijom svih resursa može uspješno koristiti EU sredstava.

Ante Babić, zamjenik ministrice socijalne politike i mladih