PRIOPĆENJE ZA JAVNOST U POVODU UVOĐENJA NOVOG NAČINA PRIKUPLJANJA PODATAKA STATISTIKE TRŽIŠTA RADA

Državni zavod za statistiku početkom 2016. prestao je prikupljati prosječne mjesečne podatke o bruto i neto plaćama te broju zaposlenih u pravnim osobama putem statističkog obrasca RAD-1. Dosadašnji papirnati obrasci, nakon više od 50 godina uporabe, zamijenjeni su modernijim načinom prikupljanja i obrade podataka iz obrasca JOPPD, što je, osim unaprjeđenja načina rada, rezultiralo i smanjenjem troškova.Naime, u dosadašnjem načinu mjesečnog prikupljanja podataka o plaćama i broju zaposlenih u pravnim osobama putem istraživanja RAD-1 bilo je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a. Osim mjesečnog istraživanja iz područja statistike tržišta rada, Državni zavod za statistiku provodi i godišnje istraživanje RAD-1G, kojim prikuplja podatke o plaćama i broju zaposlenih u svim pravnim osobama. Na temelju rezultata godišnjeg istraživanja RAD-1G i u skladu s najboljom statističkom praksom, objavljeni mjesečni podaci o zaposlenosti, prikupljeni putem istraživanja RAD-1, revidirali su se jedanput na godinu. Budući da od siječnja 2016. preuzimamo podatke iz obrasca JOPPD, koji sadržava informacije o svakoj isplaćenoj plaći na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj, očekujemo da će obrada podataka o zaposlenima i plaćama biti kvalitetnija i preciznija nego dosada. Uz puni obuhvat, obrazac JOPPD omogućio je i izračun novih pokazatelja na području statistike tržišta rada, poput medijalne plaće, koje zbog dosadašnjeg načina prikupljanja nije bilo moguće izračunati. Osim novih izračuna, upotreba obrasca JOPPD otvara prostor za daljnja unaprjeđenja i proširenje obuhvata mjesečnog istraživanja o plaćama na zaposlene koji njime dosad nisu bili obuhvaćeni (npr. obrtnici i samostalne djelatnosti). Važno je istaknuti da je promjena metodologije prikupljanja i obrade podataka rezultirala prekidom serija podataka statistike tržišta rada, tako da danas objavljeni podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima. Upravo zbog toga objavljene su i stope rasta na mjesečnoj i godišnjoj razini koje su izračunane na temelju podataka iz obrasca JOPPD. Također, gotovo svaka promjena primijenjene metodologije istraživanja prouzročuje određene promjene u podacima. Proširenje na puni obuhvat rezultiralo je smanjenjem prosječnih plaća te povećanjem broja zaposlenih. Takvi rezultati bili su očekivani s obzirom na činjenicu da se pri odabiru uzorka, koji je činilo 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007., posebna pozornost posvećivala opterećenju izvještajnih jedinica, i to posebice onih s malim brojem zaposlenih, koje se nisu uključivale u uzorak osim ako to nije bilo nužno. Detaljniji podaci statistike tržišta rada (prosječne mjesečne neto i bruto plaće te prosječne mjesečne plaće po satu za siječanj 2016. odnosno zaposleni u veljači 2016.) prema djelatnostima, kao i usporedni podaci prema obrascu JOPPD po mjesecima 2015. za analitičke potrebe objavit će se u redovitim mjesečnim Priopćenjima 31. ožujka 2016.

Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaćama (obrazac RAD-1G) tijekom 2016. provodit će se na isti način kao i dosad, a u idućoj godini namjeravamo modernizirati i to statističko istraživanje tako da će se provoditi u smanjenom obujmu i putem internetskog obrasca. Osim bolje kvalitete podataka statistike tržišta rada, uvođenjem novog načina prikupljanja podataka smanjeni su i troškovi prikupljanja i obrade. Papirnati obrasci, njih 450 000, više se neće upotrebljavati pa će se troškovi tiska i distribucije smanjiti za više od 200 000 kuna. Kako i izvještajne jedinice više nemaju obvezu dodatnoga mjesečnog izvješćivanja prema Državnom zavodu za statistiku, procjenjujemo da su ukupne statističke obveze pravnih osoba u Republici Hrvatskoj smanjene za otprilike 160 000 radnih sati.

Zagreb, 23. ožujka 2016.