Predsjednik Vlade Orešković na 200. sjednici GSV-a

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković sudjelovat će na 200. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, u srijedu, 9. ožujka 2016. godine, u 13.00 sati, u zgradi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (Ulica grada Vukovara 78).

U sklopu dnevnog reda članovi Gospodarskog socijalnog vijeća raspravljat će o proračunu u okviru ekonomske i socijalne politike Vlade Republike Hrvatske, te Europskom semestru, odnosno uključivanju socijalnih partnera u isti.

DNEVNI RED: Uvodno obraćanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Tihomira Oreškovića, članovima Gospodarsko-socijalnog vijeća 0. Usvajanje zapisnika 199. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća;

1. Imenovanje dopredsjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća sa strane Vlade RH; 2. Proračun u okviru ekonomske i socijalne politike Vlade Republike Hrvatske; (uvodno izlaganje: dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija) 3. Europski semestar i uključivanje socijalnih partnera; (uvodno izlaganje: predstavnik Vlade Republike Hrvatske) 4. Razno.