Predstavljanje projekta "Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u"

ZAGREB - U Kući Europe u Zagrebu predstavljen je projekt "Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u", koji u suradnji s mađarskim Ministarstvom gospodarstva provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Vrijednost projekta iznosi 200.000 €, a 180.000€ financira Europska unija. Opći je cilj ovoga projekta jačanje prekogranične mobilnosti i slobodnog kretanja radne snage u Europi, a njegova je svrha podržati HZZ u razvoju i provedbi prekograničnih EURES aktivnosti te promovirati prekograničnu mobilnost i suradnju. Twinning partneri uključeni u ovaj projekt su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Ministarstvo gospodarstva Republike Mađarske. Očekivani rezultati projekta su:
  • unapređenje aktivnosti prekogranične mobilnosti HZZ-a i mehanizama suradnje u prekograničnim područjima;
  • jačanje kapaciteta HZZ-a za EURES prekograničnu suradnju i pružanje kvalitetnih usluga za prekograničnu mobilnost;
  • informiranje aktualnih i potencijalnih prekograničnih radnika i poslodavaca u prekograničnim regijama o mogućnostima, načinima i uvjetima prekogranične mobilnosti.
EURES mreža predstavlja mrežu europskih javnih službi za zapošljavanje koja služi facilitiranju slobodnog kretanja radnika, kroz pružanje informacija, savjeta i pomoći u zapošljavanju na europskoj razini. Ciljevi EURES-a su promovirati razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada otvorenog svim radnicima zemalja članica EU-a, međudržavnu, međuregionalnu i međugraničnu razmjenu slobodnih radnih mjesta i prijava za zapošljavanjem, kao i transparentnost i razmjenu informacija o pojedinim nacionalnim/regionalnim tržištima rada, uvjetima života, obrazovanju, itd., kroz istovremeno očuvanje nacionalnih interesa svake od država članica, u cilju rješavanja globalnog problema nezaposlenosti.