Posjet Norveškoj u sklopu projekta "Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga"

OSLO -  Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., sa suradnicima te predstavnicima sindikata i poslodavaca u studijskom je posjetu Norveškoj u sklopu projekta "Jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga". Cilj projekta u koji su uključeni Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga poslodavaca te Norveška konfederacije sindikata i Konfederacija norveških poduzeća je promicanje i jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga u Hrvatskoj na nacionalnoj i regionalnoj razini te jačanje kapaciteta socijalnih partnera i državne administracije u odnosu na funkcioniranje socijalnog dijaloga. U sklopu posjeta ministar Mrsić sastao se s norveškim ministrom rada i socijalnih pitanja Robertom Erikssonom. norway2