Izdavanje EU potvrde

EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju hrvatskim je građanima omogućen ravnopravan pristup unutarnjem tržištu Europske unije. Mogućnost rada i zapošljavanja jedan je od važnijih elemenata integracije inozemnih državljana u određenoj zemlji. Pri tome im je važno osigurati mogućnost zapošljavanja u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima, pod jednakim uvjetima koje moraju ispunjavati i državljani zemlje domaćina. Izgled i sadržaj EU potvrde propisan je Pravilnikom o izdavanju EU potvrde (“Narodne novine”, broj 123/15), a njome se potvrđuje da je osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom. EU potvrda izdaje se:
  1. fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj;
  2. fizičkim osobama koje obavljaju nereguliranu profesiju;
  3. fizičkim osobama obrtnicima;
  4. pravnim osobama.
Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se nadležnom tijelu, a nadležno tijelo dužno je izdati potvrdu u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva. Obrasci: