Predstavljeni operativni programi za učinkovito korištenje 8,463 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova

ZAGREB – Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., predstavili su u zgradi Vlade RH nacrte dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike, kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovito korištenje 8,463 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Hrvatski nacionalni ciljevi do 2020. godine usmjereni su, prije svega, na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i siromaštva te jačanje ljudskih resursa. Ministar Mrsić je predstavljajući ciljeve Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, pomicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije, ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave), istaknuo da već sada koristimo sredstva Europskog socijalnog fonda i da je to jedna od pokazatelja apsorpcijskih sposobnosti i kapaciteta Republike Hrvatske. Više detalja od Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. možete pronaći ovdje.