Plan implementacije Garancije za mlade

Plan implementacije sadrži potpuni opis reformi i mjera koje će se provoditi kako bi se uspostavio sustav podrške, a koji će svakoj mladoj osobi od 15 pa sve do navršenih 30 godina života omogućila (odnosno garantirala) aktivacija na tržištu rada u roku od 4 mjeseca od napuštanja ili završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost. Plan implementacije podijeljen je u dvije osnovne cjeline:
  • prva cjelina su reforme i mjere koje trebaju spriječiti rano napuštanje obrazovanja i aktivaciju neaktivnih mladih osoba (osoba koje nisu evidentirane kao nezaposlene te nisu u sustavu obrazovanja ili usavršavanja);
  • druga cjelina, reforme i mjere koje su usmjerene na aktivaciju mladih na tržištu rada kroz osnaživanje stvaranja radnih mjesta za mlade putem subvencija, osnaživanje poslodavaca za ponudu kvalitetnih shema učenja na radnom mjestu (pripravništva, stručna osposobljavanja), poticanja na poduzetništvo mladih, itd.
Plan implementacije Garancije za mlade strukturni je dokument izrađen prema uputi Europske komisije, a temeljem Preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi Garancije za mlade, od 22. travnja 2013. godine. Plan je izrađen u najvišem stupnju sudjelovanja zainteresirane javnosti, odnosno u partnerstvu kroz Savjet ministra rada i mirovinskoga sustava za izradu Plana implementacije Garancije za mlade. Kroz Savjet su uključeni svi zainteresirani dionici, točnije 17 partnera - predstavnici javnih tijela, tijela državne uprave, socijalnih partnera, strukovnih komorskih udruženja te relevantni predstavnici organizacija civilnog društva. Također, 17. travnja 2014. godine na sjednici Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancije za mlade, iskazana je visoka predanost Vlade Republike Hrvatske u strukturiranom pristupu rješavanju problema nezaposlenosti mladih te je dana suglasnost na predloženi Plan implementacije. Navedeni Plan predstavlja osnovu za povlačenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, točnije iz Europskog socijalnog fonda (ESF), ali i Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI). Iz fonda YEI je za razdoblje od 2014. do 2015. godine Republici Hrvatskoj osigurano 66,35 milijuna eura u obliku bespovratnih sredstava bez obveze nacionalnog sufinanciranja, a ta sredstva su usmjerena izravno na podršku korisniku – subvencije za zapošljavanje, samo-zapošljavanja, obrazovanja, osposobljavanja, naukovanja, dok su iz Europskog socijalnog fonda (ESF) osigurana sredstva u jednakom iznosu. Zaključkom na sjednici Vlade, 24. travnja 2014. godine dana je suglasnost na Plan implementacije Garancije za mlade te je predan Europskoj komisiji uz Nacionalni program reformi, a prema istom izrađivati specifične preporuke za daljnju provedbu mjera i politika usmjerenih na opće povećanje stope zaposlenosti mladih u ciljnoj dobnoj skupini. Plan implementacije Garancije za mlade možete preuzeti ovdje, a verziju na engleskom jeziku preuzmite ovdje.