Raspored predstavljanja mjera za poticanje zapošljavanja mladih

VAŽNO: Određeni su novi datumi predstavljanja mjera za poticanje zapošljavanja mladih Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predstavit će, mjere za poticanje zapošljavanja mladih u gradovima diljem Hrvatske. Zainteresirani poslodavci i nezaposlene osobe na predstavljanjima mogu saznati novosti vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode u sklopu Garancije za mlade, informacije o fiskalnim olakšicama koje poslodavci mogu koristiti prilikom zapošljavanja mladih osoba, a tom prilikom bit će predstavljena i nova internet stranica Garancije za mlade. Zbog ograničenog kapaciteta dvorana, molimo Vas da sudjelovanje prijavite putem obrasca. Raspored predstavljanja:
 • Zagreb - 28. studenoga 2014. u 11:00 sati - Hrvatska udruga poslodavca, Radnička cesta 52, 1. kat
 • Varaždin - 01. prosinca 2014. u 10:00 sati - Županijska komora Varaždin, P. Preradovića 17/II
 • Dubrovnik - 05. prosinca 2014. u 10:00 sati - Hotel Adria, Radnička 46
 • Zadar - 16. prosinca 2014. u 10:00 sati - Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16
 • Gospić - 16. prosinca 2014. u 14:00 sati - Kulturno informativni centar Gospić, Budačka 12
 • Pula - 13. siječnja 2015. u 11:30 - Županijska komora Pula, Carrarina 5 (NOVI DATUM)
 • Rijeka - 13. siječnja 2015.  u 15:00 - Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23 (NOVI DATUM)
 • Koprivnica - 16. siječnja 2015. u 11:00 - Hotel Kalnik, Trg Svetog Florijana 15
 • Osijek -  20. siječnja 2015. u 10:00 - Županijska komora Osijek, Europske avenije 13 (NOVI DATUM)
 • Slavonski Brod - 20. siječnja 2015. u 14:00 - Županijska komora Slavonski Brod, Matije Mesića 9 (NOVI DATUM)
 • Split - 27. siječnja 2015. u 10:00 - Županijska komora Split, Ante Trumbića 4 (NOVI DATUM)
 • Šibenik - 27. siječnja 2015. u 14:00 - Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, Poljana M.Tita 6 (NOVI DATUM)