Analiza komentara pristiglih na javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju

ZAGREB - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o mirovinskom osiguranju provedena je u trajanju od 15 dana, od 03. do 18. listopada 2013. godine. Ukupno je zaprimljen 171 komentar. Od toga je 6 komentara prihvaćeno, 23 komentara prihvaćena su djelomično, dok je odbijeno 142 komentara. Cjelokupnu analizu komentara možete preuzeti ovdje.