Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju. Javna rasprava provodi se na rasprava.mrms.hr u trajanju od 15 dana, od 3. listopada do 18. listopada 2013. godine. Svi komentari na Nacrt prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju bit će javno dostupni, a Ministarstvo će razmotriti sve komentare te po isteku roka, izraditi izvješće o provedenoj javnoj raspravi. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava prethodno je provelo savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka nacrta prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju. Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, od 02. srpnja do 01. kolovoza 2013. godine. Prijedlog iskaza možete pronaći ovdje, a analizu komentara zaprimljenih u postupku savjetovanja o nacrtu prijedloga iskaza ovdje. Komentare na prijedlog iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju možete dostaviti na adresu e-pošte: info@mrms.hr. Informaciju o provedbi javne rasprave povodom izrade Prijedloga iskaza i Nacrta prijedloga Zakona o mirovinskom osiguranju možete pronaći ovdje. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava prethodno je provelo savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona mirovinskom osiguranju. Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, od 2. srpnja do 1. kolovoza 2013. godine. Prijedlog iskaza možete pronaći ovdje, a analizu komentara zaprimljenih u postupku savjetovanje o nacrtu prijedloga iskaza ovdje. Ukupno je pristiglo 9 komentara, od čega je 1 komentar prihvaćen, 3 komentara prihvaćena su djelomično, a 5 komentara je odbijeno.  Korisni dokumenti: Smjernice za dionike, javnost i zainteresiranu javnost pružaju temeljni izvor informacija i služe kao tehničko pomagalo dionicima, zainteresiranoj javnosti i javnosti kako bi aktivno sudjelovali u stvaranju kvalitetnih prijedloga propisa i javnih politika. Također pružaju informacije i savjete kako se uključiti u postupak savjetovanja tijekom provedbe postupka procjene učinaka propisa.