Ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane u državama članicama Europske unije

Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koja je donesena 26. lipnja 2013. godine na 99. sjednici Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je prema načelu uzajamnosti uvela mjere ograničenja za sve države koje su hrvatskim državljanima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja. Navedena Uredba ostaje i dalje na snazi za sve one države članice Europske unije koje od 1.7.2015. godine i dalje primjenjuju istovrsne nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji. Države članice kod kojih je na snazi ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane (od 1. srpnja 2015. do 1. srpnja 2018.) su:
  • Austrija
  • Nizozemska
  • Slovenija
  • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Vlada Republike Malte je 28. veljače 2018. godine donijela Odluku o ukidanju ograničenja zapošljavanja državljana Republike Hrvatske. U svim ostalim državama članicama Europske Unije ne postoji ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane.