Redoviti sastanak Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO)

BRUXELLES – Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić, sudjelovao je na redovitom sastanku Vijeća Europske unije za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO) u Bruxellesu 8. prosinca, koje je održano pod predsjedavanjem slovačkog ministra rada, socijalnih pitanja i obitelji g. Jána Richtera.

Na Vijeću je usvojen opći pristup za statutarne odluke tripartitnih agencija Eurofound, EU-OSHA i Cedefop. Usvojeni su i Zaključci Vijeća o integraciji Roma, Zaključci Vijeća o ženama i siromaštvu,  te Zaključci Vijeća o Garanciji za mlade i Inicijativi za zapošljavanje mladih.

Ministri su raspravljali i o ciljanoj reviziji Direktive o upućenim radnicima, Europskom stupu socijalnih prava i o Europskom semestru za 2017.g.

Europska komisija je predstavila novu Inicijativu za mlade u sklopu koje su objavljene komunikacije o Europskim snagama solidarnosti, Ulaganju u mlade u Europi i Poboljšanju i modernizaciji obrazovanja.

Slovačko predsjedništvo je izvijestilo o aktivnostima provedenim tijekom 6-mjesečnog predsjedavanja Vijećem Europske unije te o napretku postignutom na ostalim zakonodavnim i nezakonodavnim aktima. Buduće malteško Predsjedništvo je najavilo svoj program rada i prioritete za prvu polovicu 2017.

Na marginama Vijeća, ministar Ćorić se susreo sa irskim državnim ministrom za zapošljavanje i mala poduzeća g. Patom Breenom, ciparskom ministricom rada, socijalne pomoći i socijalnog osiguranja gđom  Zetom Emilianidou, grčkom ministricom rada, socijalne sigurnosti i socijalne solidarnosti gđom. Effie Achtsioglou te državnim tajnikom iz slovenskog Ministarstva rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti g. Petrom Pogačarom, s kojima je raspravljao o budućoj suradnji i mogućim zajedničkim inicijativama.

ciparska-ministrica-zeta-emilianidou

Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić i Ciparska ministrica Zeta Emilianidou

grcka-ministrica-effie-achtsioglou

Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić i Grčka ministrica Effie Achtsioglou

irski-ministar-pat-breen

Ministar rada i mirovinskoga sustava dr.sc. Tomislav Ćorić i Irski ministar Pat Breen

Više informacija možete pronaći na:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2016/12/08-09/